Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Клас Мобайл ЕООД, предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет магазина Smenime.comПолзвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Използвайки сайта Smenime.com се счита че Вие приемате и сте съгласни с тези условия. В случай, че НЕ ПРИЕМАТЕ тези общи условия моля, не използвайте този онлайн магазин.

Неразделна част от Общи условия са условията по: Доставка и плащанеГаранцияПоверителност и Връщане / Рекламация. Моля да се запознаете с тях паралелно с „Условията за ползване“. Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате онлайн магазин Smenime.com. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Клас Мобайл ЕООД и ако използвате сайта (зареждате страниците) се счита, че сте съгласни с Общите условия. Ако не приемате общите условия, моля не използвайте нашия онлайн магазин.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Клас Мобайл ЕООД предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет магазина Smenime.com. Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 
Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра Smenime.com IP адрес на потребител, както и всяка друга информация. 

РЕГИСТРАЦИЯ

За улеснение на нашите клиенти регистрацията в Smenime.com е премахната и не съхраняваме ваши данни и профил в нашия сайта.

СЪГЛАСИЕ

С отбелязване в поле „Съгласен съм с общите условия” клиентът извършва електронно изявление (подпис), с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА НА СТОКИ

ПОРЪЧКА:
При поръчка потребителят е длъжен да попълни формата за поръчка, в която посочва валиден начин на доставка, имена, адрес и телефонен номер за връзка, необходими за извършване на самата доставката.
Доставката на стоки от Клас Мобайл ЕООД чрез онлайн магазина става след направена и потвърдена поръчка за доставка на стока.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ:
Операторът на Клас Мобайл ЕООД задължително потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от Клиента. Клас Мобайл ЕООД си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина Smenime.com, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока.
Операторът на Клас Мобайл ЕООД е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка. Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор. Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката.

СРОК И ЦЕНА НА ДОСТАВКА

Срокът за доставяне на стоки, поръчани през интернет магазина Smenime.com, е в зависимост от населеното място (моля погледнете Доставка и плащане). Цената на доставка в рамките на Република България е упомената на страницата за доставка. Цената на доставката се заплаща към куриерската фирма извършваща доставката. 

УСЛОВИЯ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Клиентът заплаща дължимата сума при доставка на стоките на куриера, след като отворите пратката и видите съдържанието и.

ДОСТАВКА НА СТОКА 

Клиентът получава стоката от служител на куриерска компания, с която Клас Мобайл ЕООД е сключила договор. При доставка на стоката клиентът получава фактура (издава се по желание на клиента), и се подписва на копието на товарителницата, с което се удостоверява получаването на стоката. При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.
Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока и фактурата преди да подпише товарителницата и да заплати дължимата сума в случаите на „Наложен платеж”.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

При доставката клиентът получава гаранционна карта (касова бележка) за закупения от него артикул със съответния сериен номер и гаранционен стикер с логото на "Smenime.com" върху артикула. Само с тях клиентът може да отправя рекламации за качеството на стоката. В случаите ако гаранционната карта не е на лице или стикерът липсва клиентът губи правото на гаранция върху закупената стока. 

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА 

Клиентът има право да върне закупена от него стока от интернет магазина Smenime.com в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни от доставката. Стоката трябва да е в пълна комплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид и наличен гаранционен стикер с логото на "Smenime.com" върху артикула. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 30 дневен срок от получаването на стоката чрез наложен платеж или по банкова сметка, посочена от него.

В случай на връщане на стока и рекламация от страна на клиента, той е длъжен да се обади на офис телефона на Клас Мобайл ЕООД – 0879 11 99 11 за да обясни причината за връщането както и да попълни Формуляр за упражняване право на отказ при online покупки, който да бъде изпратен на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Разходите за доставка на разопакована/използвана стока са за сметка на клиента.

За целите на настоящите общи условия, „потребител” е всеки, който осъществява достъп чрез Интернет до Интернет страницата Smenime.com

Online решаване на спорове

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИРМАТА

Клас Мобайл ЕООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК BG202757463, със седалище и адрес на управление: с. Бяла паланка, ул. „Георги Димитров” № 10, представлявано от Халит Хасанов, в качеството му на Управител, тел. 0879 11 99 11, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Клас Мобайл ЕООД изпълнява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на данните), за да гарантира поверителността и законното обработване на личните данни на своите клиенти.
При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Клас Мобайл ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за законосъобразни цели. Подробна информация за целите на обработването и правата на субектите на лични данни се предоставя на електронната страница на Клас Мобайл ЕООД: https://smenime.com/поверителност или на адреса на седалището на дружеството.
Клас Мобайл ЕООД чрез Smenime.com има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, за които е получено изричното съгласие на Клиента в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.
Клас Мобайл ЕООД гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия, Информацията за обработване на лични данни и Съгласието, предоставено от Клиента. Клас Мобайл ЕООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка.
ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Клас Мобайл ЕООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Клас Мобайл ЕООД.
Клас Мобайл ЕООД има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, само в съответствие с приложимото право.
Клас Мобайл ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Клас Мобайл ЕООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Клас Мобайл ЕООД.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Клас Мобайл ЕООД чрез Smenime.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
•  е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
•  информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
•  Клас Мобайл ЕООД чрез Smenime.com е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

За контакт: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или мобилен телефон: 0879 11 99 11.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Със зареждане на Smenime.com всеки един потребител приема и има задължение да спазва настоящите Общи условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането на Smenime.com.
Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на Smenime.com, е собственост на Клас Мобайл ЕООД. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на Smenime.com, без изричното писмено съгласие на Клас Мобайл ЕООД. Потребителите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от Smenime.com за своя лична употреба.

Посещението, разглеждането и покупките в Smenime.com не изискват регистрация от потребителите.

Със зареждане на Smenime.com, потребителят се съгласява, че Клас Мобайл ЕООД може да съхранява и обработва в лог-файловете на сървъра Smenime.com данни за посещението му на сайта (IP адрес, cookies и т.н.), за да идентифицира потребителя и да удостовери началото на ползване на Smenime.com, съответно съгласието на потребителя с настоящите общи условия.

Smenime.com събира и използва информация от потребителите, представляваща лични данни, за да осигури качествено и персонализирано обслужване, за да предоставя информация за продукти и услуги, включително персонализирани промоционални оферти и за да помага на потребителите при ползването на Smenime.com и предоставяните услуги и поддръжка, за статистически цели и т.н. Информацията се съхранява, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Цените на стоките и услугите, описани на Smenime.com, са с ДДС. Smenime.com си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовото представяне на продуктите, както и промяна на техния дизайн.

Клас Мобайл ЕООД не носи отговорност за каквито и да било преки или косвени вреди и/или пропуснати ползи, претърпени от потребителя в резултат от ползването или невъзможността за ползване на Smenime.com или свързаните и предоставяни чрез Smenime.com услуги.

Имената на продукти или дружества, упоменати в съдържанието на Smenime.com, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на потребителите до Smenime.com по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка.

Smenime.com може да съдържа връзки към Интернет страници, които са собственост или се оперират от трети лица. При зареждане на такива Интернет страници чрез Smenime.com, потребителят се съгласява и приема, че Клас Мобайл ЕООД не упражнява контрол върху съдържанието на тези страници и не носи отговорност за информация, създадена или публикувана в тях. Наличието на препратка към Интернет страници на трети лица в Smenime.com по никакъв начин не означава, че Клас Мобайл ЕООД одобрява съдържанието им или предлаганите чрез тях продукти и услуги. Потребителите се възползват от препратките на Smenime.com към Интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск. 

Клас Мобайл ЕООД има право по всяко време да променя съдържанието на Smenime.com и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените общи условия за ползване на Smenime.com се публикуват на Smenime.com и са достъпни за всички потребители.